Home
    Contact
 
 
- SafeClick
 
- SafeWay
- D-Vise
- IKOSecure
 
Wat is IMDV?
 
IMDV is hét digitale register waar:
• De opgenomen veiligheidssystemen zijn te raadplegen in de vorm van een Postcode check
• De opgenomen veiligheidssystemen vallen onder een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering
• Uitsluitend Europees gecertificeerde veiligheidssystemen geregistreerd worden

IMDV is opgezet om iedere dakbetreder te informeren en de zekerheid te geven waar veilig op daken gewerkt kan worden met geregistreerde systemen.